FANDOM


Cuvântul energie (din limba greacă veche, ενέργεια (energhia) - activitate, "εν" având semnificația "în" și "έργον" având semnificația „lucru”) în sensul folosit în fizică, sau, mai general, în știință, tehnică și tehnologie, „energia”, „potențialul care determină schimbări”, este un concept folosit la înțelegerea și descrierea proceselor.